Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib kõigi meie poolt edastatavate isikuandmete või meie poolt kogutud ja töödeldavate isikuandmete kohta, kui kasutate Sanitex OÜ (edaspidi – Sanitex) veebisaiti www.gobox.ee (edaspidi – Veebisait).

Sanitex austab teie privaatsust ja kaitseb teie poolt edastatud või meie poolt kogutud isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. See privaatsuspoliitika selgitab, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutame.

Veebisait on mõeldud üle 14-aastastele isikutele. Alla 14-aastased isikud ei saa veebisaidi kaudu isikuandmeid esitada.

Pakkumise saamiseks

Teie isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, muu teave (kui see on olemas)) kasutatakse ja töödeldakse meie veebisaidi kaudu esitatud päringutele vastamiseks. Teie isikuandmeid kasutatakse ja töödeldakse teie nõusoleku alusel, mis on väljendatud veebisaidi jaotises „Kontaktid” saadaval oleva päringuvormi täitmisega.

Andmete säilitamine

Me töötleme ja salvestame teie isikuandmeid mitte kauem, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.

Isiklikuandmed, mis on saadud pakkumise saamiseks, säilitatakse nii kaua, kui anname teile vastuse teie päringule. Vastuse esitamisel salvestame teie isikuandmed täiendavalt 1 aasta.

Andmete ülekannne

Teie isikuandmeid võib edastada kolmandatele isikutele, kes töötlevad teie isikuandmeid, et aidata meil veebisaiti hallata ja teie isikuandmeid kaitsta. Sellised kolmandad osapooled võivad olla andmebaasi tarkvara müüjad, andmebaasi serveriteenuste pakkujad, pilveteenuste pakkujad jne. Andmeid võib edastada ka valitsuse või õiguskaitseorganitele, nt politsei või järelevalvet teostav asutus, vaid ainult nõudmisel ja alles siis, kui andmeid taotletakse seaduse järgi või meie õiguste või meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisuse tagamiseks.

Isikuandmete mitteesitamine

Teil on õigus keelduda andmast meile oma isikuandmeid. Kuid teie isikuandmete esitamine on käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkide saavutamiseks hädavajalik. Seega, kui te ei anna oma isikuandmeid, võib Sanitex ebaõnnestuda eespool nimetatud eesmärkide saavutamisel, st teha teile pakkumist.

Isikuandmete kaitse

Me rakendame Eesti Vabariigi andmetekaitseseaduses ja Euroopa Liidu üldise andmekaitse määruses sätestatud turva- ja töötlemisnõudeid.

Sanitex kasutab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotsimineku, hävitamise või kahjustamise või muude ebaseaduslike töötlemiste eest.

Teie õigused

Teie õigused on seotud teie isikuandmetega:

  1. taotleda, et Sanitex võimaldaks juurdepääsu isikuandmetele ning parandaks või kustutaks need või piiraks andmete töötlemist;
  2. õigus esitada andmetöötluse suhtes vastuväiteid;
  3. õigus saada teie isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (õigus andmete ülekandmisele);
  4. õigus nõusolekut igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhinevat töötlemise seaduslikkust enne selle äravõtmist;
  5. õigus esitada kaebus riigi Andmekaitse Inspektsioonile.

Võite kasutada neid õigusi, pöördudes Sanitex-i poole e-posti teel privacy@sanitex.eu või posti teel Sanitex OÜ, registreerimisnumber 11931003, aadress Graniidi tee 1, Rae vald, Rae küla, 75310 Harjumaa.

Kehtivusaeg ja muudatused

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 25. maist 2018. Kui me muudame seda privaatsuspoliitikat, avaldame selle ajakohastatud versiooni meie veebisaidil. Privaatsuspoliitika muudatused ja täiendused jõustuvad, kui need avaldatakse meie veebisaidil.